Vitenskap

Om magnetterapi

Mennesket har utvikles i samspill med jordens naturlige magnetfelt. Det har vist seg å være nødvendig for vårt velbefinnende. I hundrevis av år har magneter blitt brukt i medisinsk sammenheng siden de stimulerer menneskets velbefinnende.

Vitenskap

Er kroppen vår magnetisk?

Jordkloden vår er en stor magnet, med en nord- og en sydpol. Magnetismen er livsnødvendig for alle levende organismer. Mennesket har flere millioner magnetfelt i kroppen, små svake innvendige magnetfelt som styrer funksjoner som f.eks. nerveimpulser, hjerterytme og hjernebølger.

Hver celle i vår kropp har sin egen elektriske krets. Næringsmidler og slaggprodukter tilføres og fjernes gjennom ioner – som er elektrisk ladede partikler.

Ett eksempel på dette er det positivt ladede jernionet (Fe++) som finnes i hemoglobinet i våre røde blodlegemer. Det har som oppgave å binde til seg oksygenmolekyl og føre oksygen fra lungene ut i blodet til kroppens vev og organ. Så ja, kroppen vår er full av magnetisme og små elektriske kretser.

Hva vet vi om magnetterapiens effekter?

At magnetterapi har blitt brukt i helsefremmende hensikt siden tusentals år – det vet vi. Magnetterapi ble hyppig brukt på 1700-tallet, men interessen dalte i takt med fremskrittene innen medisinsk forskning. I løpet av de siste tiårene har metoden igjen kommet i fokus, men nå som alternativ medisinsk behandling. Magnetterapi skal ikke erstatte tradisjonell medisinsk behandling.

Vi kan fortsatt ikke gi et fullstendig svar på hva som skjer i kroppen vår når den utsettes for magnetterapi. Vi vet at magnetisme er noe vi har i omgivelsene våre, både den livsnødvendige jordmagnetismen og annen elektromagnetisk stråling. De fleste forskere er enige om at kroppen vår reagerer på magnetismen, men de tror ikke at magnetene er helbredende i seg selv, men at de hjelper kroppen til å lege seg selv. Menneskene er individuelle og reagerer ulikt på behandlinger, dvs. at vi er ulikt mottagelige for terapier og legemiddel – slik er det også med magnetterapi. Visse mennesker har stor effekt av magnetterapi og andre mindre. Negative bivirkninger av magnetterapi har ennå ikke blitt oppdaget.

Nobelprisvinneren Linus Pauling

Den doble nobelprisvinneren Linus Pauling studerte elektromagnetiske fenomen og menneskelige celler, blant annet de røde blodcellen i blodet vårt.

Han fant da at de røde blodcellene inneholder jernmolekyler og at de derfor reagerer på magnetisme. Dette er steg i magnetterapiens historie som har satt spor i dagens magnetteknologi.

Linus Pauling

Magnetterapi og studier

Lovende resultat*

De siste årene er det gjort flere studier som tyder på at magnetterapi kan ha en smertelindrende virkning. Flere forskere betrakter i dag magnetterapi som en naturlig og bivirkningsfri alternativ medisinsk behandlingsmetode.

Velloflex magnetterapi kombinerer den verdenspatenterte magnetteknologien i BIOflex-magneten med gode produkter av høy kvalitet. For din sikkerhet selges Velloflex alltid med generøse garantier. Vi gjør vårt beste for å sikre god kundeservice for å sikre at du alltid er fornøyd med ditt Velloflex-produkt.

Hva forteller studiene?

Her har vi samlet utdrag fra noen studier som vi anser som relevante. Studiene nedenfor er gjort på sammenlignbare magneter eller spesifikt på den BIOflex-magneten vi bruker.

Har du hørt rykte om god virkning av magnetterapi? Er du skeptisk og vil vite mer før du eventuelt selv vil prøve?

Studie: Smerte, hevelse og bevegelighet (2009)

På Universitetet i Virginia gjorde de en studie på hevelse, smerte og bevegelighet på et antall personer som ble behandlet med magnetterapi. Resultatene viste en reduksjon av hevelse og smerte, samt økt bevegelighet.

Referanse: Klinisk studie visar läkningseffekter från hälsomagneter; Medicinsk Access, 2-2009

Langvarig smerte, gjennomgang av studier (2006)

Svenska statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) konstaterte i en rapport om behandling av langvarig smerte at det finnes et antall studier som viser at magnetbehandling gav effekt. Det gjenstår dog å forske mer for å klargjøre mekanismene bak denne smertelindringen.

Referanse: SBU rapport (2006). Metoder för behandling av långvarig smärta, s. 425-427.

Metastudie over smertelindring (2005)

Artikkelen er en undersøkelse av 21 studier som undersøkte permanentmagneters påvirkning på smertelindring. Etter å ha begrenset utvalget til de 15 studiene med tilstrekkelig høy kvalitet, viste 11 (73,3%) en påtagelig effekt på et bredt spenn av smerter. Ut ifra forskjellene mellom studiene som viste resultat og de som ikke gjorde det, dras slutsatsen att magnetene bør ha en styrke på over 400 Gauss og at behandlingstiden bør være minst 45 minutter.

Referanse: Nyjon K. Eccles, Ph.D. (2005): A Critical Review of Randomized Controlled Trials of Static Magnets for Pain Relief; The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 3-2005, s. 495-509.

Hofte- og knesmerter

I studien deltok 194 personer med artritt i hofte eller kneledd. Forsøkspersonene fikk behandling enten med aktive magneter eller placebomagneter i 12 uker.

I studien konstatertes det at smertene minket i hofte- og kneledd i større grad hos de som ble behandlet med aktive magneter enn hos de som ble behandlet med placebomagneter.

Referanse: Randomised controlled trial of magnetic bracelets for relieving pain in osteoarthritis of the hip and knee; British Medical Journal 18-25, December 2004

Placebokontrollert dobbeltblind studie på leddsmerter (2004)

I studien deltok 29 personer med leddsmerter i kneet og de ble behandlet enten med aktive magneter eller med placebomagneter.

Resultatet viste at de aktive magnetene, etter 4 timers behandling, gav en statistisk signifikant lindring av smertene sammenlignet med placebomagnetene.

Referanse: Double-Blind Placebo-Controlled Trial of Static Magnets for Treatment of Osteoarthritis of the Knee, Results of a Pilot Study; Altern Ther Health Med, mars-april 2004

Blindstudie på Velloflex-magneten, bløtdelssmerte (2004)

Studien ble gjort som en blindstudie på 30 tilfeldig utvalgte personer med smerter i kroppens bløtdeler. Fjorten av forsøkspersonene ble behandlet med Velloflex-magneten og  de resterende 16 med placebomagnet.

Forsøkspersonene som ble behandlet med Velloflex-magneten fikk en smertelindring på 55 prosent når man målte smerten i med McGill-modellen (en anerkjent metode for å måle smerte der forsøkspersonene angir sin opplevde smerte i et formular). De forsøkspersonene som ble behandlet med placebomagneter opplevde ingen signifikant smertelindring.

Referanse: Static Magnets Reduce Myofascial Trigger Point Pain; Bioelectromagnetics Society, June 2004

Artikkel om smertelindring og søvn (2003)

Artikkelen redegjør for studier som viser at statiske magneter med en styrke på 150-500 Gauss kan ha en smertelindrende effekt ved smerte i muskler og skjelett. I følge artikkelen har studier også vist at denne effekten, ved bruk av magnetmadrass, også kan gi bedre søvn.

Referanse: Weak Static Magnetic Fields Reduce Musculoskeletal Pain. Reduce Edema and may Enhance Human Sleep; the Bioelectromagnetic Society, June 2003

Dobbeltblind, placebokontrollert studie, smertelindring (2003)

I studien deltok 375 personer som i fire måneder enten ble behandlet med aktive magneter eller placebomagneter. Smertelindringen hos forsøkspersonene ble målt hver dag på en analog skala.

Forsøkspersonene som hadde de aktive magnetene opplevde en mindre smerte enn placebogruppen. Konklusjonen i studien er at de aktive magnetene kan penetrere kroppen med 20 mm og at smertelindringen også varte etter behandlingen med magnetene.

Referanse: Static Magnetic Field Therapy for Symtomatic Diabetic Neuropathy: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial; Arch Phys Med Rehabil vol 84, May 2003

Studie: Muskelsmerter (2003)

I studien deltok atten personer med muskelsmerter. De ble delt i to grupper. Den ene gruppen fikk aktiv magnetisk behandling og den andre gruppen fikk behandling med placebomagneter.

Resultatet av studien viste at behandling med magneter, sammenlignet med placebobehandlingen, reduserte smertene i musklene både kortsiktig og under en lengre tids behandling.

Referanse: Therapeutic Effects of Peripheral Repetitive Magnetic Stimulation on Myofascial Pain Syndrome; Clin Neurophysiol, February 2003

Dobbeltblind, placebokontrollert pilotstudie med Velloflex-magneten, bekkensmerte (2002).

4-ukers studie på 40 kvinner med bekkensmerter med Velloflex-magneten. Etter fire ukers bruk fikk Velloflex-magnetbrukerne en signifikant forbedring sammenlignet med kontrollgruppen.

Referanse: Efficacy of Static Magnetic Field Therapy in Chronic Pelvic Pain: A Double-blind Pilot Study; A. Pilla, PhD m.fl, 2002

Dobbeltblind studie, kronisk leddsmerte (2002)

Sammendrag av studie der 43 personer med kroniske smerte i kneledd eller andre ledd ble behandlet i 2 uker med enten aktive magneter eller placebomagneter.

Gruppen som ble behandlet med aktive magneter opplevde større smertelindring enn gruppen som fikk behandling med placebomagneter. Konklusjonen i studien var at de aktive magnetene ga en klar smertelindring og forbedret bevegelighet.

Referanse: Effects of Static Magnets on Chronic Knee Pain and Physical Function: A Double-Blind Study; Altern Ther Health Med, July-Augusti 2002

12-månders dobbeltblind studie, smertelindring (1990)

Sammenfatning av en Japansk studie der 375 personer fikk aktive magnetmadrasser i 12 måneder, mens 56 personer fikk avmagnetiserte magneter i sine madrasser. Av de 375 personene opplevde 301 (82%) smertelindring. Mer enn 70% av dem som fikk smertelindring, merket effekten allerede under de første 5 dagene med behandling.

Referanse: Summary of a 12-month Double-Blind, Clinical Test of Magnetic Mattress Pads; Sanikukal Hospital, Tokyo Communication Hospital and Kouseikai Suzuki Hospital, Japan, 1990

Laboratorieforsøk med Velloflex-magneten, blodsirkulasjon (1988)

I en studie utført ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) gjennomførte man et laboratorieforsøk for å utrede om en saltløsning (natriumklorid), oppbygd i henhold til en modell som ligner kroppens blodkar med fleksible vegger, ble påvirket av Velloflex-magneter. En sammenligning ble gjort med et tilsvarende system med kun destillert vann. Resultat viste at saltløsningen kunne aktiveres med Velloflex-magnetene og at gjennomstrømningen økte med 5 prosent.

Referanse: The Effect of the BIOflex® Magnetic Pad on the Flow Rate of 5% Aqueous Saline Solution, Massachusetts Institute of Technology; Dr.George W. Pratt Jr. and Lata Misra, 1998

3, 5 års studie på bløtdelssmerter (1988)

En langtidsstudie på magnetbehandling i 3,5 år på 350 personer med bløtdelssmerter.

Av de 350 personene opplevde 42% en total smertelindring, 22% en tydelig smertelindring, 21% en viss smertelindring og kun 14% fikk ingen smertelindring.

Referanse: Perkutane, risikolose Smerzbehandlung mit Wechselmagnetefolien; Dr. J. Schultze, October 1988.

Vitenskap og erfaring viser samme resultat

Magnetterapi har blitt brukt i flere tusen år og i mange ulike kulturer. Det er beskrevet både i Kina, India, Egypt og Hellas. Dette er spennende ettersom det betyr at helt ulike kulturer, uavhengige av hverandre, har oppdaget samme sak: att magnetisme har en terapeutisk effekt.

I moderne tid har det internasjonalt blitt gjort en rekke vitenskapelige studier av god kvalitet som bekrefter en smertelindrende effekt av magnetterapi. Den største ble gjort på 3 sykehus i Japan. Studien hadde 431 deltagere, der 8 av 10 personer opplevde en positiv effekt, de fleste i løpet av få dager.

Referanse: Summary of a 12-month Double-Blind, Clinical Test of Magnetic Mattress Pads; Sanikukal Hospital, Tokyo Communication Hospital and Kouseikai Suzuki Hospital, Japan, 1990

Klinisk studie på BIOflex-magneten

I 2004 ble det gjort en dobbeltblind studie på BIOflex-magneten på 30 personer med ømhet i kroppens bløtdeler. Halvparten av personene fikk uvirksomme magneter og halvparten fikk BIOflex-magneter med en styrke på 450 Gauss. Magnetene ble satt på de ømmeste stedene og deretter måltes personenes opplevelse av effekt. I gjennomsnitt hadde symptomene hos BIOfles-gruppen blitt halvert. Tilsvarende forbedring fant man ikke i gruppen som fikk uvirksomme magneter.

Referanse: Static Magnets Reduce Myofascial Trigger Point Pain; Bioelectromagnetics Society, June 2004

 

To typer magneter

Det finnes statiske, såkalte permanente magneter og elektromagneter. Permanentmagneter er det som oftest brukes i magnetiske forbrukerprodukter. De avgir statiske magnetfelt som er konstante over tid. Elektromagneter er magnetiske bare når man sender en elektrisk strøm gjennom dem, de gir pulserende/variable magnetfelt som drives med likestrøm eller vekselstrøm. Spesielle varianter av elektromagneter brukes f.eks. i de magnetkameraene som brukes på sykehus.

FORNØYD KUNDE GARANTI

Vi gi en Fornøyd Kunde Garanti på alle produktene våre. Det betyr at du kan få tilbake pengene dine om du ikke er fornøyd etter 90 dagers bruk av produktet du kjøpte. Garantien gjelder en gang og for våre produkter som er kjøpt hos forhandler eller via www.vello-flex.no . Slik gjør du for å benytte garantien:

1. Skicka ditt inköpskvitto tillsammans med:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Kontoopplysninger dit du vil ha pengene sendt.

2. Svar på 2 spørsmål:

 1. Hva forventet du deg av produktet?
 2. Hvorfor er du ikke fornøyd

3. Merk konvolutten med «Fornøyd Kunde Garanti» og send til:

Aptamedica AB
c/o KGH A&V
Isebakkeveien 25
1788 Halden

 

0
  0
  Handlekurv
  Fjern handlekurvReturn to Shop